Rekonštrukcia zdrojov

Rekonštrukcia zdrojov

 

Kotolňa Kukučínova 6

Rok 2007Zmena palivovej základne zo zemného plynu na slamu

Ročná spotreba balíkovanej slamy je cca 1 200t/rok

Ročná úspora emisií COje 5 t/rok

 

Rok 2010Doplnenie palivovej základne o Drevnú štiepku a Pelety

Ročná spotreba biomasy je cca 500 t/rok

Ročná úspora emisií COje 1,8 t/rok

Kotolňa Pázmáňa 24

Rok 2006 – Zmena palivovej základne  zo zemného plynu na drevnú štiepku a pelety

Ročná spotreba biomasy je cca 1 200 t/rok

Ročná úspora emisií COje 4,5 t/rok

 

Kotolňa Sládkovičovo

2010 – Zmena palivovej základne zo zemného plynu na drevnú štiepku a pelety

Ročná spotreba biomasy je cca 600 t/rok

Ročná úspora emisií CO2  je 2,1 t/rok