Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Kód projektu:       310041G821

Názov projektu:   „Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania”

Mesto:                    Šaľa

Okruh:                    kotolňa Kukučínova 6 a Pázmáňa 24

Verejné obstarávanie

Vestník č. 64/2017, 4010-WYP 30.03.2017

  • „Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania“
  • Prístup k súťažným podkladom: Link
  • Výsledok verejného obstarávania: Zrušené

Vestník č. 12/2018, 825-WYP 17.01.2018

  • „Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania“
  • Prístup k súťažným podkladom: Link1 alebo na úschovni: Link2

ZMLUVY

Publicita projektu

  • Publicita projektu Link
  • Ukončenie aktivity projektu Link

Fotodokumentácia k projektu

Dátum poslednej aktualizácie: 29.05.2018