Rekonštrukcia rozvodov

Rekonštrukcia rozvodov

Rekonštrukcia rozvodov Okruh kotolne Kukučínova 6

V roku 2018 spoločnosť MENERT- THERM, s.r.o. uskutočnila investičnú akciu s názvom: „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania okruhu kotolne Kukučínova 6“

Cieľom výmeny rozvodov bolo zvýšenie energetickej účinnosti distribúcie tepla a zvýšenie kvality a spoľahlivosti dodávky tepla pre našich odberateľov. Ročná úspora emisií CO2 je 6,57 t/rok.

Rekonštrukcia rozvodov Okruh kotolne Pázmáňa 24

V roku 2018 spoločnosť MENERT- THERM, s.r.o. uskutočnila investičnú akciu s názvom: „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania okruhu kotolne Pázmáňa 24“

Cieľom výmeny rozvodov bolo zvýšenie energetickej účinnosti distribúcie tepla a zvýšenie kvality a spoľahlivosti dodávky tepla pre našich odberateľov. Ročná úspora emisií CO2 je 7,79 t/rok.