Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

 

Spoločnosť bola založená 24. augusta 1992 pod obchodným menom Servis Meracej Techniky v Energetike pod skratkou S M T E s.r.o. Šaľa.

V začiatkoch svojej činnosti sa spoločnosť zaoberala montážou a opravami meracej a regulačnej techniky. Podnikala v obchodno–technickej, poradenskej, inžinierskej, dodávateľskej a servisnej oblasti a v oblasti automatizačnej, meracej a regulačnej techniky.

V roku 1994 bol zmenený obchodný názov spoločnosti na MENERT – MONT s.r.o. Šaľa. Rozšírila svoju činnosť o montáž, opravy a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov. Spoločnosť vykonávala poradenskú činnosť v oblasti merania výroby tepla a úspory energií.

Od 25. mája 1999 je obchodné meno spoločnosti zmenené na MENERT-THERM, s.r.o. V súčasnosti sa zaoberá najmä výrobou a distribúciou tepla a je jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktoré zabezpečovali výrobu tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energií.

MENERT–THERM, s.r.o. je stopercentnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti MENERT spol. s r.o.

Vedenie spoločnosti

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Štatutári spoločnosti: Ing. Miroslav Wöllner, MBA a Ing. Marta Wöllnerová

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Gábor Smatana

Ekonomický úsek zabezpečuje ekonomiku, plánovanie, personalistiku, účtovníctvo a podporné činnosti celej organizácie.

Výrobno – technický úsek zabezpečuje operatívne riadenie výroby, dodávky tepla, spracováva bilančné údaje výroby a plánuje harmonogram údržby. Vytvára koncepčné návrhy na znižovanie nákladov výroby tepla a navrhuje technické riešenia.

 

Spoločnosť zamestnávala k 31. decembru 2018 celkovo 11 zamestnancov.