Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia

 

úspora emisií výmenou rozvodov

Výmena rozvodov Okruh kotolne Kukučínova 6

V roku 2018 spoločnosť MENERT- THERM, s.r.o. uskutočnila investičnú akciu s názvom: „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania okruhu kotolne Kukučínova 6“

Cieľom výmeny rozvodov bolo zvýšenie energetickej účinnosti distribúcie tepla a zvýšenie kvality a spoľahlivosti dodávky tepla pre našich odberateľov. Ročná úspora emisií CO2 je 6,57 t/rok.

Výmena rozvodov Okruh kotolne Pázmáňa 24

V roku 2018 spoločnosť MENERT- THERM, s.r.o. uskutočnila investičnú akciu s názvom: „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania okruhu kotolne Pázmáňa 24“

Cieľom výmeny rozvodov bolo zvýšenie energetickej účinnosti distribúcie tepla a zvýšenie kvality a spoľahlivosti dodávky tepla pre našich odberateľov. Ročná úspora emisií CO2 je 7,79 t/rok.

Kotolňa Kukučínova 6

Rok 2007Zmena palivovej základne zo zemného plynu na slamu

Ročná spotreba balíkovanej slamy je cca 1 200t/rok

Ročná úspora emisií CO2 je 5 t/rok

 

Rok 2010Doplnenie palivovej základne o Drevnú štiepku a Pelety

Ročná spotreba biomasy je cca 500 t/rok

Ročná úspora emisií CO2 je 1,8 t/rok

Kotolňa Pázmáňa 24

Rok 2006 – Zmena palivovej základne  zo zemného plynu na drevnú štiepku a pelety

Ročná spotreba biomasy je cca 1 200 t/rok

Ročná úspora emisií CO2 je 4,5 t/rok

 

Kotolňa Sládkovičovo

2010 – Zmena palivovej základne zo zemného plynu na drevnú štiepku a pelety

Ročná spotreba biomasy je cca 600 t/rok

Ročná úspora emisií CO2 je 2,1 t/rok