MENERT-THERM – výzva – 28.08.2023

MENERT-THERM-výzva

Oznámenie obstarávateľa o zmene

bod 21. Výzvy na predloženie cenovej ponuky – správne znenie

Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 28.08.2023

 

PD-FVZ-Kukučínova 6

Výkaz výmer – Kotolňa Kukučínova 6

Publicita Kukučínova

 

PD-FVZ-Pázmáňa 24

Výkaz výmer – Kotolňa Pázmáňa 24

Publicita Pázmáňa