Spoločnosť hľadá

Dodávateľov

  • energetickej drevnej štiepky
  • drevného odpadu
  • slamy (kukuričnej a obilnej)

Stroje, prístroje a zariadenia

  • štiepkovač, drvič drevného odpadu

Kontakt: Ing. Gábor Smatana (0907 748 977)