Produkty a služby

Praktické skúsenosti získané počas rekonštrukcie kotolní na biomasu vedia odborníci zo spoločnosti MENERT-THERM s.r.o. ponúknuť aj ďalším záujemcom o tento moderný, a perspektívny spôsob výroby tepla.

Hlavné predmety činností spoločnosti MENERT – THERM, s.r.o.

  • Poradenská činnosť v oblasti merania, výroby tepla a úspory energií
  • Správa a prevádzkovanie tepelného hospodárstva
  • Výroba a rozvod tepla (spoločnosť má na túto činnosť udelenú licenciu Ministerstva hospodárstva SR, zo dňa 22.3.2000)

Ďalšie činnosti MENERT – THERM, s.r.o. v spolupráci s materskou spoločnosťou MENERT spol. s r.o.

  • Projektový manažment
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Prestavba tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje
  • Inštalácia kompletných technologických celkov

Štandardy kvality