Verejné obstarávanie

  Vestník č. 64/2017, 4010-WYP 30.03.2017

  • „Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania“
  • Prístup k súťažným podkladom: Link
  • Výsledok verejného obstarávania: Zrušené

  Vestník č. 12/2018, 825-WYP 17.01.2018

  • „Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania“
  • Prístup k súťažným podkladom: Link1 alebo na úschovni: Link2

  ZMLUVY

  • Zmluva podpísaná Kukučínova: Link
  • Zmluva podpísaná Pázmáňa: Link

  Publicita projektu

  • Publicita projektu Link
  • Ukončenie aktivity projektu Link

  Fotodokumentácia k projektu

  Dátum poslednej aktualizácie: 29.05.2018