Cena tepla na rok 2015

Cena tepla na rok 2015 sa fakturuje na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0021/2015/T nasledovne:

V meste Šaľa – kotolňa Kukučínova a Pázmáňa

Variabilná zložka ceny tepla: 0,0444 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 207,6341 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.

V meste Sládkovičovo – kotolňa K-41

Variabilná zložka ceny tepla: 0,0486 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 228,6834 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.