Cena tepla na rok 2014

Cena tepla na rok 2014 sa fakturuje na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0021/2014/T nasledovne:

V meste Šaľa – kotolňa Kukučínova a Pázmáňa

Variabilná zložka ceny tepla: 0,0422 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 201,7170 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.

V meste Sládkovičovo – kotolňa K-41

Variabilná zložka ceny tepla: 0,0450 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 226,7374 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.