Cena tepla na rok 2013

Cena tepla na rok 2013 sa fakturuje na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0103/2013/T nasledovne:

V meste Šaľa – kotolňa Kukučínova a Pázmáňa

Variabilná zložka ceny tepla: 0,0407 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 201,4000 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.

V meste Sládkovičovo – kotolňa K-41

Variabilná zložka ceny tepla: 0,0470 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 238,6600 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.