Cena tepla na rok 2012

Cena tepla na rok 2012 sa fakturuje na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0010/2012/T nasledovne:

V meste Šaľa – kotolňa Kukučínova a Pázmáňa

Variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti: 0,0401 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Variabilná zložka ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti: 0,0401 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 179,9781 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.

Informatívny prepočet dvojzložkovej ceny (URSO) 74,058 €/MWh (619,743 Sk/GJ)

V meste Sládkovičovo – kotolňa K-41

Variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti: 0,0461 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Variabilná zložka ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti: 0,0461 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 179,9535 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.

Informatívny prepočet dvojzložkovej ceny (URSO) 80,053 €/MWh (669,914 Sk/GJ)