Cena tepla na rok 2011

Cena tepla na rok 2011 sa fakturuje na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0061/2011/T nasledovne:

V meste Šaľa – kotolňa Kukučínova a Pázmáňa

Variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti: 0,0364 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Variabilná zložka ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti: 0,0366 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 169,9000 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.

V meste Sládkovičovo – kotolňa K-41

Variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti: 0,0447 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Variabilná zložka ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti: 0,0456 €/kWh

– vynásobená nameraným množstvom tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom: 155,2574 €/kW

– vynásobená regulačným príkonom na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov.

Základné informácie o legislatíve a cenotvorbe sú na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.