Cena tepla na rok 2009

Cena tepla na rok 2009 sa fakturuje na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0154/2009/T nasledovne:

Variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti 0,03660 €/kWh (1,1025 Sk/kWh)

– podľa skutočne nameraného množstva tepla na odbernom mieste

Variabilnú zložku ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,03709 €/kWh (1,1175 Sk/kWh)

– podľa skutočne nameraného množstva tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla 169,91967 €/kW (5 119,00 Sk/kW)

– podľa regulačného príkonu na odbernom mieste

DPH podľa platných predpisov. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Základné informácie o legislatíve a cenotvorbe sú na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.