Cena tepla na rok 2008

Do 31.10.2008 cena tepla sa fakturuje na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0041/2008/T nasledovne:

Variabilná zložka ceny tepla, 280,20 Sk/GJ (9,30 €/GJ)

– podľa skutočne nameraného množstva tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla, 248,90 Sk/GJ (8,26 €/GJ)

– podľa zmluvne dohodnutého množstva tepla

Od 01.11.2008 cena tepla sa fakturuje na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0684/2008/T nasledovne:

Variabilná zložka ceny tepla, 280,20 Sk/GJ (9,30 €/GJ)

– podľa skutočne nameraného množstva tepla na odbernom mieste

Fixná zložka ceny tepla, 286,60 Sk/GJ (9,51 €/GJ)

– podľa zmluvne dohodnutého množstva tepla

DPH podľa platných predpisov. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Základné informácie o legislatíve a cenotvorbe sú na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.