MENERT – THERM s.r.o.

Spoločnosť MENERT-THERM s.r.o. je moderná energetická spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je výroba a distribúcia tepla. Prevádzkuje kotolne na ulici Kukučínova a Pázmáňa, ktoré zásobujú teplom a teplou úžitkovou vodou približne 33% bytových jednotiek mesta Šaľa. Palivovú základňu pre obidve prevádzkované kotolne do roku 2005 tvoril zemný plyn. V roku 2006 bola realizovaná rekonštrukcia technologického zariadenia oboch kotolní na spaľovanie alternatívneho zdroja – biomasy. V súčasnosti je teplo získavané efektívnym spaľovaním slamy a drevnej štiepky.

vlajka-eu.gif, 0 kB Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.